Příznaky horečky Dengue

Příznaky horečky dengue obvykle začínají několik dní až maximálně 2 týdny po kousnutí komárem.1

Horečka dengue s sebou může nést i dlouhodobé zdravotní komplikace, jako je únava, úzkost nebo deprese po infekci.6

Mild Dengu

Příznaky mírné formy horečky dengue1,2

 • Většina nakažených osob má mírné nebo žádné příznaky.
 • Mírné příznaky horečky dengue mohou být zaměněny za jiná onemocnění způsobující horečku, jako je COVID-19 nebo chřipka.
 • Podezření na horečku dengue nastává, pokud je vysoká horečka (40°C) doprovázena dvěma z následujících příznaků během horečnaté fáze (2 až 7 dní):
  • těžká bolest hlavy,
  • bolest za očima,
  • bolest svalů a kloubů,
  • nevolnost,
  • zvracení,
  • oteklé žlázy,
  • vyrážka.
 • Většina lidí se z lehké formy horečky dengue zotaví přibližně za týden.
 • Odpočívejte a pijte hodně tekutin.
 • Obraťte se na svého lékaře.
Severe Dengu

Příznaky závažné formy horečky dengue1,2

Neobvyklá, ale potenciálně smrtelná komplikace známá jako „závažná forma horečky dengue“ se může objevit 3 až 7 dní po začátku onemocnění.

Během 24–48 hodin této kritické fáze může u malé části pacientů dojít k náhlému zhoršení příznaků. V tomto období, kdy horečka klesá (pod 38°C), se mohou objevit varovné příznaky těžké formy horečky dengue. Závažná forma horečky dengue je potenciálně smrtelnou komplikací způsobenou ztrátou plazmy, retencí tekutin, dechovou tísní, rozsáhlým krvácením nebo selháním orgánů.

Lékaři by se měli zaměřit na následující varovné příznaky:

 • silná bolest břicha,
 • neustávající zvracení,
 • rychlé dýchání,
 • krvácení dásní nebo z nosu,
 • únava,
 • neklid,
 • hepatomegalie,
 • krev ve zvratcích nebo ve stolici.

Pokud se tyto příznaky objeví během kritické fáze, je nezbytné pečlivé pozorování po dobu následujících 24–48 hodin, aby bylo možné poskytnout odpovídající lékařskou péči a předejít tak komplikacím a riziku úmrtí. Během fáze zotavování je také nutný pečlivý dohled.

Pokud se u vás v zahraničí objeví horečka nebo příznaky horečky dengue, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a navštivte místního lékáře. Pokud jste již doma, když se vám udělá špatně, obraťte se na svého lékaře.

Reference

 1. Wereldgezondheidsorganisatie. Factsheets over dengue en de ernstige vorm van dengue. Beschikbaar op: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue (ke dni 30. Ledna 2023)
 2. https://www.cdc.gov/dengue/symptoms/index.html (ke dni 6. Února 2023)
 3. Rivera A et al., Travel-Associated and Locally Acquired Dengue Cases — United States, 2010–2017. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:149–154.
 4. Halstead S, Wilder-Smith A. Severe dengue in travellers: pathogenesis, risk and clinical management. J Travel Med. 2019 Oct 14;26(7):taz062.
 5. Murray NE, Quam MB, Wilder-Smith A. Epidemiology of dengue: past, present and future prospects. Clin Epidemiol. 2013 Aug 20;5:299-309.
 6. Tiga DC. et al., Persistent Symptoms of Dengue: Estimates of the Incremental Disease and Economic Burden in Mexico. Am J Trop Med Hyg. 2016 May 4;94(5):1085-1089.
 7. https://www.cdc.gov/dengue/healthcare-providers/diagnosis.html (ke dni 30. Ledna 2023)
 8. Chong et al,. Diagnostic accuracy and utility of three dengue diagnostic tests for the diagnosis of acute dengue infection in Malaysia. BMC Infect Dis 20, 210 (2020).
 9. Yang X, Quam MBM, Zhang T, Sang S. Global burden for dengue and the evolving pattern in the past 30 years. J Travel Med. 2021 Dec 29;28(8):taab146.
 10. Gossner CM. et al., Dengue virus infections among European travellers, 2015 to 2019. Euro Surveill. 2022 Jan;27(2):2001937.
 11. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/234198/Dengue-in-the-WHO-European-Region.pdf (ke dni 6. Února 2023)
 12. https://www.ockovacicentrum.cz/
 13. https://www.cdc.gov/ncezid/dvbd/media/avoid-dengue.html (ke dni 6. Února 2023)
 14. https://www.fitfortravel.nhs.uk/advice/malaria/mosquito-bite-avoidance (ke dni 6. Února 2023)
 15. Leta S et al., Global risk mapping for major diseases transmitted by Aedes aegypti and Aedes albopictus. Int J Infect Dis. 2018 Feb;67:25-35.