Co je to horečka dengue?

Dengue, nebo také horečka dengue, je nejrychleji se šířícím virovým onemocněním přenášeným komáry na světě.9 Každý rok se horečkou dengue nakazí přibližně 400 milionů lidí. Komáři, kteří přenášejí virus dengue, žijí především v tropických a subtropických oblastech, což ohrožuje více než 125 zemí. Komáři žijí ve venkovských i městských oblastech a mohou kousat ve dne i v noci. V důsledku toho jsou ohroženi všichni cestovatelé, kteří navštěvují endemické oblasti, jako je Asie, Afrika, Karibik, Latinská a Jižní Amerika.1

V důsledku globálního oteplování, urbanizace a cestování letadly se šíření komárů, a tím i viru dengue, celosvětově zvyšuje.5 V roce 2019 zaznamenala Světová zdravotnická organizace osminásobný nárůst počtu případů horečky dengue ve srovnání s rokem 2000.1

Existují různé typy (4 sérotypy) viru. Každý typ může způsobit horečku dengue s krátkodobými a někdy i dlouhodobými zdravotními komplikacemi.1 Riziko nákazy dengue můžete snížit tím, že se budete snažit vyhnout komářímu kousnutí.1

Průběh horečky dengue může být různý, od asymptomatické infekce (většina případů) nebo onemocnění podobného chřipce (1 ze 4 případů) až po závažnou horečku dengue s život ohrožujícími komplikacemi. U symptomatické horečky Dengue se příznaky (jako je horečka, bolest hlavy, kloubů a svalů, vyrážka, nevolnost a zvracení) mohou objevit několik dní až dva týdny po kousnutí komárem.1,2

Přibližně u 1 z 20 lidí, kteří mají symptomatickou horečku dengue, se rozvinou další příznaky, které jsou závažné a mohou ohrozit život. Ty jsou známy jako závažná forma horečky dengue.2,4

Infekce horečky dengue u cestovatelů je omezující a silně ovlivňuje cestovní plány. Studie uvádějí hospitalizaci až u 40% nakažených cestovatelů vykazujících symptomy horečky dengue.3,4

5 faktů o horečce Dengue

globe
Fakta o Dengue 1

Riziko nakažení horečkou dengue se v současnosti vyskytuje ve více než 125 zemích po celém světě.1

Patient Ben
Fakta o Dengue 2

Riziko nákazy dengue existuje všude tam, kde jsou aktivní komáři přenášející virus dengue. Infekce byly potvrzeny u evropských cestovatelů, kteří se vrátili z Latinské Ameriky, Jižní Ameriky, Karibiku, Afriky, Asie, Oceánie i ze samotné Evropy.10

Increase
Fakta o Dengue 3

Druhá infekce horečkou dengue zvyšuje riziko závažného onemocnění.1,4

Mozzie
Fakta o Dengue 4

V Evropě je horečka dengue po malárii onemocněním s nejvyšším počtem hospitalizací po návratu ze zahraničí.11

Mozzie Spray
Fakta o Dengue 5

Cestující do rizikových zemí mohou přijmout opatření na ochranu proti horečce dengue.1,4

Reference

 1. Wereldgezondheidsorganisatie. Factsheets over dengue en de ernstige vorm van dengue. Beschikbaar op: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue (ke dni 30. Ledna 2023)
 2. https://www.cdc.gov/dengue/symptoms/index.html (ke dni 6. Února 2023)
 3. Rivera A et al., Travel-Associated and Locally Acquired Dengue Cases — United States, 2010–2017. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:149–154.
 4. Halstead S, Wilder-Smith A. Severe dengue in travellers: pathogenesis, risk and clinical management. J Travel Med. 2019 Oct 14;26(7):taz062.
 5. Murray NE, Quam MB, Wilder-Smith A. Epidemiology of dengue: past, present and future prospects. Clin Epidemiol. 2013 Aug 20;5:299-309.
 6. Tiga DC. et al., Persistent Symptoms of Dengue: Estimates of the Incremental Disease and Economic Burden in Mexico. Am J Trop Med Hyg. 2016 May 4;94(5):1085-1089.
 7. https://www.cdc.gov/dengue/healthcare-providers/diagnosis.html (ke dni 30. Ledna 2023)
 8. Chong et al,. Diagnostic accuracy and utility of three dengue diagnostic tests for the diagnosis of acute dengue infection in Malaysia. BMC Infect Dis 20, 210 (2020).
 9. Yang X, Quam MBM, Zhang T, Sang S. Global burden for dengue and the evolving pattern in the past 30 years. J Travel Med. 2021 Dec 29;28(8):taab146.
 10. Gossner CM. et al., Dengue virus infections among European travellers, 2015 to 2019. Euro Surveill. 2022 Jan;27(2):2001937.
 11. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/234198/Dengue-in-the-WHO-European-Region.pdf (ke dni 6. Února 2023)
 12. https://www.ockovacicentrum.cz/
 13. https://www.cdc.gov/ncezid/dvbd/media/avoid-dengue.html (ke dni 6. Února 2023)
 14. https://www.fitfortravel.nhs.uk/advice/malaria/mosquito-bite-avoidance (ke dni 6. Února 2023)
 15. Leta S et al., Global risk mapping for major diseases transmitted by Aedes aegypti and Aedes albopictus. Int J Infect Dis. 2018 Feb;67:25-35.